Infoline for the entire territory of Poland and other countries

(12) 399-45-02

Kraków – main office

ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków
tel: (12) 399-45-02, fax: (12) 399-45-19
e-mail: krakow@toprental.pl

Warsaw

ul. Szyszkowa 58, 02-285 Warszawa
tel: (22) 465-93-72 fax: (22) 465-93-73
e-mail: warszawa@toprental.pl

Register data

District Court for Kraków-City Centre,
XI Economic Department of NPR
NPR: 0000318456
REGON: 120792850
NIP: 679-299-00-32

Contact form

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych (zgodnie z RODO)

1. Administratorem danych jest: TopRental Sp zoo, Zawiła 61, 30-390 Kraków, NIP: 6792990032.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia usług wynajmu lub/i sprzedaży sprzętu komputerowo – prezentacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne abyśmy mogli wykonać swoją część umowy wiążącą nas z naszymi Klientami i Kontrahentami (RODO art 6 pkt 1b). Natomiast w relacji z naszymi Potencjalnymi Klientami działamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (RODO art 6 pkt 1f) do informowania o naszej ofercie.

3. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym wymaganym zakresie:
- pracownikom - w celu obsługi zamówienia
- naszym Partnerom działającym na nasze zlecenie (np. do biura księgowego, banku, etc)
- innym Administratorom (np. kurierowi dostarczającemu przesyłkę od nas), którzy pomagają nam dostarczyć usługi bezpośrednio do naszych Klientów.

4. Co do zasady dane osobowe będziemy przechowywane tak krótko jak to możliwe. I tak:
- Dane Klientów i Kontrahentów – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie przedawnienia roszczeń (umownych, podatkowych, etc).
- Dane Potencjalnych Klientów – do momentu skorzystania z prawa sprzeciwu (lub innego prawa przysługującego osobie, której dane są przetwarzane) na przetwarzanie danych do celów marketingu własnego lub  trzy lata od momentu pozyskania danych.

5. RODO daje Ci następujące prawa:
- prawo do przejrzystej komunikacji od Administratora danych
- prawo dostępu do danych które zebraliśmy
- prawo do sprostowania danych, czyli ich poprawienia
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych
- prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania Twoich danych osobowych od nas lub wskazania innego administratora danych do którego chciałbyś żeby Twoje dane trafiły (jeśli będzie to technicznie wykonalne)
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Urząd Ochrony Danych Osobowych.

6. Nie wykorzystujemy danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.

W jakiejkolwiek  sprawie związanej z ochroną danych osobowych zawsze możesz skontaktować się z nami, najlepiej pisząc na info@toprental.pl